09-20 (09-18) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Huset som Medie

Huset som Medie er Sektor sin egen markedsføringskanal, som gjennom bruk av markedsflater og markedsplasser (standleie) i og utenfor senteret, utnytter eksponeringseffekten på en betydelig kundestrøm i kjøpsmodus. 

De ulike markedsflatene er satt i system, og gjør det mulig for en aktør å eksponere sitt budskap på ca. 300 ulike markedsflater og ca. 100 markedsplasser samtidig.

SEKTOR MEDIA – korteste vei fra reklame til kjøp

Hvert år besøker rundt 75 millioner mennesker våre kjøpesentre. Ville du latt så mange kunder besøke din butikk uten å prøve å selge varer? Ikke vi heller. Derfor har vi utviklet Sektor Media. Gjennom Sektor Media sine multimediekanaler treffer du alle disse menneskene, og du treffer de med ditt budskap og dine produkter. Med våre kanaler skaper vi den korteste veien fra reklame til kjøp. Sektor Media består av følgende kanaler:

STANDPLASSER – la kunden prøve, smake og ta på varene!

Vi har 200 standplasser på våre kjøpesentre. Har du et budskap og et produkt som du ønsker å promotere? Kommuniser direkte med kunden gjennom stand-aktiviteter, sampling og utstilling. Dette gir en unik mulighet til å kvalitetssikre budskapet man ønsker å formidle.

BANNERE OG BOARDS
Over 350 visningspunkter fordelt på mer enn 2.500 kvm med eksponering av ditt budskap. Vi har pr januar 2015, 34 kjøpesentre med 75 millioner besøkende hvert år.

Sektor Media kan i tillegg komplettere en kampanje med annonsering på sentrenes egne nettsider og kundeklubber, som stadig øker i antall likes og medlemmer.

For å skape den mest effektive markedskommunikasjonen kan vi sette sammen den optimale miksen av kanaler for ditt budskap eller produkt.

For mer informasjon logg deg inn på www.sektorgruppen.no/sektor-media eller kontakt oss på marked@sektor.no